Προκήρυξη θέσεων καθηγητών του ΑΠΘ: Παιδαγωγικού Τμήματος, Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Βιολογίας, Κινηματογράφου, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Μαθηματικών

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Για την πλήρωση κενών θέσεων καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Παιδαγωγικού Τμήματος, Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Βιολογίας, Κινηματογράφου, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Μαθηματικών:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995050 e-mail:
info@eled.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Συγκριτική Παιδαγωγική»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00001774023)
-Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00001774202)
-Μιας (1) κενής καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Ιστορία της Εκπαίδευσης»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00001775214)
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310995852 e-mail: info@civil.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Στατική και Δυναμική των Κατασκευών»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00001774388)
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310998250 e-mail: info@bio.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Κυττάρου»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00001774832)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00001775042)
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1162/16-11-2016 τ.Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών λήγει στις 25-01-2017.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310995852 e-mail: info@civil.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματικές Μέθοδοι στην Αντοχή των Υλικών, Δομικών Στοιχείων και Κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00001775463)
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (τηλ. Γραμματείας 2310997161 e-mail: info@film.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σκηνοθεσία Κινηματογράφου»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00001775683)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00001775811)
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310998410 e-mail: info@csd.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για καθηγητή πρώτης βαθμίδας: 00001775993)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00001776284)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00001776663)
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310996395 e-mail: info@ee.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση υλικού υπολογιστικών συστημάτων»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00001777037)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00001777421)
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1163/16-11-2016 τ.Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 25-01-2017.

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310997940 e-mail: info@math.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση, με έμφαση στην Αρμονική Ανάλυση ή
Γεωμετρική Ανάλυση ή Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους ή Θεωρία Δυναμικού ή
Θεωρία Τελεστών ή Μιγαδική Ανάλυση ή Συναρτησιακή Ανάλυση»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00001777867)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00001778101)
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1164/16-11-2016 τ.Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών λήγει στις 25-01-2017.

Πληροφορίες προκήρυξης
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τετάρτη, 25 Ιανουάριος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310995190
Φαξ: 
2310996788
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία