Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:
 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310998450 e-mail: info@geo.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική του Εσωτερικού της Γης με έμφαση στον Παλαιομαγνητισμό και Περιβαλλοντικό Μαγνητισμό»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002220901)
 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310999295 e-mail: gnikifor@.auth.gr,)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002221411)
 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995241 e-mail: info@del.auth.gr,)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική με έμφαση στη μετάφραση στο ξενόγλωσσο μάθημα» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002221748)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002222179)
 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310998410 e-mail: info@csd.auth.gr,)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ασύρματα Δίκτυα»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002221885)
Οι παραπάνω προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 108/08-02-2017 τ.Γ΄(κυκλοφορία 09-02-2017)
 
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310996267 e-mail: info@cheng.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία-Φυσικά Προϊόντα» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002222431)
 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995251 e-mail:info@law.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητικό Δίκαιο»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002222748)
 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310998780 e-mail: info@hist.auth.gr,)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Ιστορία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002222901)
 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995193 e-mail: info@agro.auth.gr,)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία φυτών σε συνθήκες καταπόνησης»(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002224022)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργικές Κατασκευές με έμφαση στον Ενεργειακό Σχεδιασμό Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Ζωικών Λυμάτων»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002223342)
 
Οι παραπάνω προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 111/08-02-2017 τ.Γ΄(κυκλοφορία 09-02-2017)
Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Καθηγητής

ΦΕΚ: 

108/08-02-2017 τ.Γ΄ & 111/08-02-2017 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τρίτη, 18 Απρίλιος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία
Υποβλήθηκε στις 22/02/2017 @ 13:55