Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310994179 e-mail: info@plandevel.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά για Μηχανικούς Χωροταξίας και Ανάπτυξης».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10601)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και διαχείριση φυσικών πόρων».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10602)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310996680 e-mail: vasos@past.auth.gr,)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες Χριστιανικές Αιρέσεις».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10603)

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310996267 e-mail: info@cheng.auth.gr,)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία πολυμερών, κολλοειδών και διαλυμάτων».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10604)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 293/06-03-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 07-03-2019) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 15 Μαΐου 2019.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  15/03/2019

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
293/6-3-2019 τ.Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τετάρτη, 15 Μάιος, 2019 - 15:00