«Η κεραμική της κλασικής εποχής στο Βόρειο Αιγαίο και την περιφέρειά του (480-323/300 π.Χ.)»

Διεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριο, με τίτλο «Η κεραμική της κλασικής εποχής στο Βόρειο Αιγαίο και την περιφέρειά του (480-323/300 π.Χ.)» θα πραγματοποιηθεί στις 17-20 Μαΐου 2017, στην Αίθουσα Τελετών του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από τον Τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ και από το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: http://cpna2017.web.auth.gr/images/FINAL_CPNA_2017_Classical_Pottery_of_the_North.pdf

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο: cpna2017.web.auth.gr

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Δελτίου Τύπου