Βιβλιοθήκη Τμημάτων Φυσικής & Πληροφορικής

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Φυσικής ιδρύθηκε το 1978, όταν με την αποπεράτωση του Κτιρίου Βιολογίας, παραχωρήθηκε στο Τμήμα Φυσικής ένας χώρος για την εγκατάστασή της. Ο χώρος αυτός περιορίστηκε αργότερα (κατάληψη και χρήση από ξένους προς το Τμήμα φοιτητές και από εξωπανεπιστημιακά άτομα του χώρου που στεγάζεται σήμερα το Στέκι) στην αίθουσα που σήμερα στεγάζεται η Βιβλιοθήκη (περίπου 270 m2).

Το καλοκαίρι 1988 (επί προεδρίας κ. Ι. Τσουκαλά) ξεκίνησε ο εξοπλισμός της αίθουσας με την τοποθέτηση μερικών επίπλων. Επίσης τοποθετήθηκαν περίπου 600 τρέχοντα μέτρα ράφια. Το Νοέμβριο 1988, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής όρισε τετραμελή Επιτροπή Εποπτείας για την οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης, αποτελούμενη από τους κκ. Ν. Οικονόμου (Πρόεδρος), Κ. Μανωλίκα, Ι. Σειραδάκη και Λ. Βλάχο.

Tο καλοκαίρι 1989 προσλαμβάνεται (μετά από μετάταξη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης) η κ. Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου ως Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης. Τον Ιούνιο 1989 η Επιτροπή Εποπτείας συντάσσει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και με την υποστήριξη του Τμήματος Φυσικής (Πρόεδρος ο κ. Κ. Μανωλίκας) και των Πρυτανικών αρχών (Πρύτανης ο κ. Αντ. Τρακατέλλης) προχωρά στη συμπλήρωση του εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συστήματα ασφαλείας, κτλ.). Επιλέγεται το πρόγραμμα Πτολεμαίος ως το πλέον κατάλληλο για τη μηχανοργάνωση της Βιβλιοθήκης.

Το Μάρτιο 1990 προσλαμβάνεται, ως Αναλυτής-Προγραμματιστής ο κ. Τρ. Χατζηαντωνίου και τον Ιούνιο 1990, μετά από δημόσια προκήρυξη, οι κκ. Κυρ. Εμμανουήλ και Δ. Παπαδάκη, ως Βιβλιοθηκάριοι.

Στις 15 Ιουνίου 1990, παρουσία των διοικητικών αρχών του Πανεπιστημίου μας γίνονται τα επίσημα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης . Η λειτουργία της άρχισε ουσιαστικά το Σεπτέμβριο 1990 με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους.

Σήμερα οι δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Φυσικής, έχουν επεκταθεί σε πολλούς τομείς. Εκτός από τις υπηρεσίες πληροφοριών και δανεισμού των χρηστών-μελών, διεκπεραιώνει τις παραγγελίες βιβλίων και περιοδικών του Τμήματος, την καταλογογράφηση αυτών και παίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση του προσωπικού και στην εξυπηρέτηση της οργάνωσης άλλων βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύντομα θα επεκτείνει τις υπηρεσίες της με την εγκατάσταση συστημάτων πολυμέσων (multimedia).

Για τις δραστηριότητές της αυτές, η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Φυσικής, θεωρείται ως μία από τις πλέον εξελιγμένες βιβλιοθήκες της χώρας μας και αποτελεί Πρόγραμμα-Πιλότο για την ανάπτυξη των άλλων βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου μας.

Διευθυντής/Διευθύντρια: 
Νικόλαος Βλάχος Ομότιμος Καθηγητής
Διοικητικό προσωπικό: 
Μαρία Γκαμπρέλα
Κυριακούλα Εμμανουήλ
Βασιλικη Μπαμπακουδη
Τηλέφωνο: 
+30 2310 998208
Φαξ: 
+30 2310 999428
Email: 
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Βιβλιοθήκη Τμημάτων Φυσικής & Πληροφορικής

Ισόγειο Κτιρίου Βιολογίας

54124 Θεσσαλονίκη