Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Πρόεδρος: 
Αριστοτέλης Στυλιανού
Γραμματέας: 
Μαρίνα Γιαρέντη
Διεύθυνση: 

Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
Κτίριο ΝΟΠΕ
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995270
+30 2310 995396
+30 2310 991342
+30 2310 995395
Email: 

Μέσω των προγραμμάτων σπουδών του (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού) και των ερευνητικών του δραστηριοτήτων το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ασχολείται με την μελέτη των πολιτικών φαινομένων : των πολιτικών θεσμών, διαδικασιών και ανταγωνισμών.

Χειρίζεται, δηλαδή, και επιχειρεί να μεταδόσει τα θεωρητικά και εμπειρικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την επιστημονική ανάλυση της σύστασης και των σχέσεων των συλλογικών και των ατομικών υποκειμένων στο πλαίσιο της οργανωμένης κοινωνίας.