Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Σχολή Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών

Ιωάννης Παπαγεωργίου

Μαρίνα Γιαρέντη

+30 2310995270, 995396, 991342, 995395

info@polsci.auth.gr

 • Μέσω των προγραμμάτων σπουδών του (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού) και των ερευνητικών του δραστηριοτήτων το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ασχολείται με την μελέτη των πολιτικών φαινομένων : των πολιτικών θεσμών, διαδικασιών και ανταγωνισμών.

  Χειρίζεται, δηλαδή, και επιχειρεί να μεταδόσει τα θεωρητικά και εμπειρικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την επιστημονική ανάλυση της σύστασης και των σχέσεων των συλλογικών και των ατομικών υποκειμένων στο πλαίσιο της οργανωμένης κοινωνίας.

  • Γραμματέας: Μαρίνα Γιαρέντη

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310995397

   Email: info@polsci.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

  • Δημήτριος Μηλώσης

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Δήμητρα Καραΐσκου
  • Μαρίνα Γιαρέντη
  • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας
 • Η Βιβλιοθήκη του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2001 και συστεγάζεται µε τη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος Οικονομικών Επιστημών στο κτίριο της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (1ος όροφος). Η Βιβλιοθήκη δηµιουργήθηκε προκειµένου να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της πανεπιστηµιακής οινότητας στο ευρύτερο πεδίο των Πολιτικών Επιστηµών.

  Η κύρια συλλογή αποτελείται από ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία και περιοδικά, τα οποία διαιρούνται στις εξής θεµατικές κατηγορίες: Πολιτική Επιστήµη, Φιλοσοφία, Θρησκεία, Ιστορία, Κοινωνικές επιστήµες, Επικοινωνία-Μ.Μ.Ε. και ∆ίκαιο. Ιδιαίτερα σηµαντικό απόκτηµα για τη συλλογή της Βιβλιοθήκης αποτελεί η ∆ωρεά Αριστόβουλου Μάνεση.

  Η µηχανοργάνωση της συλλογής γίνεται µε βάση το ενιαίο για όλες τις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ ηλεκτρονικό πρόγραµµα Koha. Οι χρήστες εξυπηρετούνται εντός της Βιβλιοθήκης, αλλά έχουν επίσης άµεση πρόσβαση στον κατάλογό της και σε πλήθος ηλεκτρονικών περιοδικών από το χώρο της πολιτικής επιστήµης µέσω Internet από τη σελίδα http://www.lib.auth.gr .

  Ο δανεισµός για τους φοιτητές γίνεται µε τη χρήση ειδικής κάρτας που εκδίδεται από τη βιβλιοθήκη. Από τον δανεισµό εξαιρούνται τα περιοδικά, το πληροφοριακό υλικό (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες κλπ), τα σπάνια βιβλία και τα βιβλία της ∆ωρεάς Αριστόβουλου Μάνεση.

  Οι χρήστες της βιβλιοθήκης με την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα έχουν πρόσβαση σε όλες τις βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ.

  Ωράριο:
  Δευ, Τετ: 09.00-19.00
  Τρι, Πεμ, Παρ: 09.00-17.00
  Εορτές/Καλοκαίρι: Επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη

  Διευθυντής/Διευθύντρια:
  Γεώργιος Μαργαρίτης, Καθηγητής

  Υπεύθυνος/η:
  Γαϊτανίδου Παναγιώτα, Διοικητικό Προσωπικό (Τμήμα Πολιτικών Επιστημών)

  Τηλέφωνο: +30 2310 996400
  Email: pgaitan@polsci.auth.gr

  Διεύθυνση:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
  Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
  Βιβλιοθήκη
  Κτίριο Σχολής Ο.Π.Ε. 1ος όροφος
  54124 Θεσσαλονίκη

 • Η νησίδα βρίσκεται στο κτίριο όπου συτεγάζονται το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών με το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ επί της οδού Εγνατία 46 στον 5ο όροφο

  Υπεύθυνος/η:
  Δημήτριος Μηλώσης, Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

  Διεύθυνση:
  Εγνατία 46, 5ος όροφος
  54624 Θεσσαλονίκη

  Τηλέφωνο: 2310991950
  Φαξ: 2310991954
  Email: dmilosis@polsci.auth.gr
  URL: http://www.polsci.auth.gr

 • 1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2883/19-3-2014
  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  “Πολιτικά Συστήματα – Πολιτικοί Θεσμοί (Political Systems – Political Institutions)”
  “Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών – Εφαρμοσμένη Στατιστική – Ποσοτικές Μέθοδοι”
  “Πολιτικές Θεωρίες – Πολιτικές Ιδεολογίες (Political Theories – Political Ideologies)”
  “Iστορία (Πολιτική Ιστορία, Πόλεμος και Πολιτική)”
  “Ανάλυση Πολιτικού Λόγου”
  “Δημόσια Διοίκηση (Public Administration)”
  “Kοινή Γνώμη (Public Opinion)”
  “Πολιτική Ανάλυση (Political Analysis)”
  “Πολιτική Οικονομία”
  “Πολιτική Συμπεριφορά (αντί του Πολιτικός Βίος)”
  “Πολιτική Φιλοσοφία (Political Philosophy)”
  “Tύπος και Επικοινωνία (Press and Communication)”
  “Πολιτική (και Εκλογική) Κοινωνιολογία”
  “Διεθνείς Σχέσεις”
  Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

  2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2917/29-10-2015
  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2917/29-10-2015, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών για τα γνωστικά αντικείμενα “Πολιτική (και εκλογική) Κοινωνιολογία” και “Διεθνείς Σχέσεις”, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Με τη συμπλήρωση δύο  (2) ετών από την έγκρισή τους (29-10-2017), θα πρέπει  να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

  3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2920/22-12-2015
  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2920/22-12-2015, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

  “Πολιτικά Συστήματα – Πολιτικοί Θεσμοί (Political Systems – Political Institutions)”
  “Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών – Εφαρμοσμένη Στατιστική – Ποσοτικές Μέθοδοι”
  “Πολιτικές Θεωρίες – Πολιτικές Ιδεολογίες (Political Theories – Political Ideologies)”
  “Iστορία (Πολιτική Ιστορία, Πόλεμος και Πολιτική)”
  “Ανάλυση Πολιτικού Λόγου”
  “Δημόσια Διοίκηση (Public Administration)”
  “Kοινή Γνώμη (Public Opinion)”
  “Πολιτική Ανάλυση (Political Analysis)”
  “Πολιτική Οικονομία”
  “Πολιτική Συμπεριφορά (αντί του Πολιτικός Βίος)”
  “Πολιτική Φιλοσοφία (Political Philosophy)”
  “Tύπος και Επικοινωνία (Press and Communication)”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (22-12-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο