Η Βιβλιοθήκη του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2001 και συστεγάζεται µε τη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος ∆ηµοσιογραφίας και ΜΜΕ στο κτίριο της οδού Εγνατίας 46 (2ος όροφος). Η Βιβλιοθήκη δηµιουργήθηκε προκειµένου να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της πανεπιστηµιακής οινότητας στο ευρύτερο πεδίο των Πολιτικών Επιστηµών.
Η κύρια συλλογή αποτελείται από ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία και περιοδικά, τα οποία διαιρούνται στις εξής θεµατικές κατηγορίες: Πολιτική Επιστήµη, Φιλοσοφία, Θρησκεία, Ιστορία, Κοινωνικές επιστήµες, Επικοινωνία-Μ.Μ.Ε. και ∆ίκαιο. Ιδιαίτερα σηµαντικό απόκτηµα για τη συλλογή της Βιβλιοθήκης αποτελεί η ∆ωρεά Αριστόβουλου Μάνεση.
Η µηχανοργάνωση της συλλογής γίνεται µε βάση το ενιαίο για όλες τις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ ηλεκτρονικό πρόγραµµα Ηorizon. Οι χρήστες εξυπηρετούνται εντός της Βιβλιοθήκης, αλλά έχουν επίσης άµεση πρόσβαση στον κατάλογό της και σε πλήθος ηλεκτρονικών περιοδικών από το χώρο της πολιτικής επιστήµης µέσω Internet από τις σελίδες http://nebula.lib.auth.gr και http://www.lib.auth.gr
Ο δανεισµός για τους φοιτητές γίνεται µε τη χρήση ειδικής κάρτας που εκδίδεται από τη βιβλιοθήκη. Από τον δανεισµό εξαιρούνται τα περιοδικά, το πληροφοριακό υλικό (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες κλπ), τα σπάνια βιβλία και τα βιβλία της ∆ωρεάς Αριστόβουλου Μάνεση. Οι φοιτητές του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών έχουν επίσης πρόσβαση στη συλλογή της Βιβλιοθήκης της Νοµικής και του Τµήµατος ∆ηµοσιογραφίας και ΜΜΕ.
Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί καθηµερινά από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 9.00 π.µ.- 19.30 µ.µ.

Διευθυντής/Διευθύντρια: 

Θεόδωρος Χατζηπαντελής Καθηγητής

Διοικητικό προσωπικό: 

Παναγιώτα Γαϊτανίδου

Τ: 

+30 2310 996400

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
Εγνατίας 46, 2ος Όροφος
54625 Θεσσαλονίκη