Τμήμα Ψυχολογίας

Πρόεδρος: 
Μαρία-Ελένη Κοσμίδου
Γραμματέας: 
Σωτηρία Λυκοπούλου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 2ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη
 

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996887
Fax: 
+30 2310 995175
Email: 

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. θεσμοθετήθηκε το 1993  και σήμερα αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο σύγχρονης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο χώρο της Ψυχολογίας. Προήλθε νομικά από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 1993-94 με το Π.Δ. 152/93, πραγματική του όμως κοιτίδα αποτέλεσε το Τμήμα Φιλοσοφίας το οποίο λειτούργησε στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. από το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως και το 1971-72.

Η πρωτοποριακή για την εποχή ιδέα να διδαχθεί η ψυχολογία ως επιστήμη ανεξάρτητη από τη φιλοσοφία, οφείλεται στον αείμνηστο καθηγητή Βασίλη Τατάκη, καθηγητή της Συστηματικής Φιλοσοφίας, στις προσπάθειες του οποίου αποδίδεται και η δημιουργία του Τμήματος. Με δική του πρωτοβουλία ιδρύθηκε η «τακτική έδρα Γενικής Ψυχολογίας», γεγονός σημαντικό για το κύρος της ψυχολογίας ως μαθήματος στο Πρόγραμμα της Φιλοσοφικής Σχολής, και πληρώθηκε με την εκλογή του Λάμπρου Χουσιάδα, το 1965. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν την αφετηρία για την εξέλιξη και την κατοχύρωση του Τμήματος Ψυχολογίας ως αυτόνομη ακαδημαϊκή μονάδα.

Το Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί στην παροχή άρτιας θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των φοιτητών σε βασικά και εξειδικευμένα γνωστικά πεδία της Ψυχολογίας με απώτερο στόχο την προετοιμασία νέων επιστημόνων που θα συμβάλλουν στην προαγωγή και εξέλιξη της επιστήμης.

Από την αρχή της ίδρυσής του, στο Τμήμα λειτουργούν 3 τομείς που προσδιορίζουν τους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς προσανατολισμούς του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ), το οποίο είναι κατανεμημένο σε αυτούς.
Οι τομείς αυτοί είναι:

  • Τομέας Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας
  • Τομέας Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας
  • Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας

Παράλληλα με το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών το Τμήμα οργανώνει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και απονέμει μεταπτυχιακούς τίτλους πρώτου και δευτέρου επιπέδου.