Τμήμα Ψυχολογίας

Φιλοσοφική Σχολή

Μαρία-Ελένη Κοσμίδου

Σωτηρία Λυκοπούλου

+30 2310996887

info@psy.auth.gr

 • Το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. θεσμοθετήθηκε το 1993  και σήμερα αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο σύγχρονης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο χώρο της Ψυχολογίας. Προήλθε νομικά από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 1993-94 με το Π.Δ. 152/93, πραγματική του όμως κοιτίδα αποτέλεσε το Τμήμα Φιλοσοφίας το οποίο λειτούργησε στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. από το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως και το 1971-72.

  Η πρωτοποριακή για την εποχή ιδέα να διδαχθεί η ψυχολογία ως επιστήμη ανεξάρτητη από τη φιλοσοφία, οφείλεται στον αείμνηστο καθηγητή Βασίλη Τατάκη, καθηγητή της Συστηματικής Φιλοσοφίας, στις προσπάθειες του οποίου αποδίδεται και η δημιουργία του Τμήματος. Με δική του πρωτοβουλία ιδρύθηκε η «τακτική έδρα Γενικής Ψυχολογίας», γεγονός σημαντικό για το κύρος της ψυχολογίας ως μαθήματος στο Πρόγραμμα της Φιλοσοφικής Σχολής, και πληρώθηκε με την εκλογή του Λάμπρου Χουσιάδα, το 1965. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν την αφετηρία για την εξέλιξη και την κατοχύρωση του Τμήματος Ψυχολογίας ως αυτόνομη ακαδημαϊκή μονάδα.

  Το Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί στην παροχή άρτιας θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των φοιτητών σε βασικά και εξειδικευμένα γνωστικά πεδία της Ψυχολογίας με απώτερο στόχο την προετοιμασία νέων επιστημόνων που θα συμβάλλουν στην προαγωγή και εξέλιξη της επιστήμης.

  Από την αρχή της ίδρυσής του, στο Τμήμα λειτουργούν 3 τομείς που προσδιορίζουν τους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς προσανατολισμούς του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ), το οποίο είναι κατανεμημένο σε αυτούς.
  Οι τομείς αυτοί είναι:

  • Τομέας Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας
  • Τομέας Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας
  • Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας

  Παράλληλα με το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών το Τμήμα οργανώνει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και απονέμει μεταπτυχιακούς τίτλους πρώτου και δευτέρου επιπέδου.

  • Η Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας στεγάζεται στο δεύτερο όροφο του κτιρίου Διοίκησης του Α.Π.Θ. (κτίριο Κ. Καραθεοδωρή) και παραμένει ανοιχτή για την εξυπηρέτηση των φοιτητών του Τμήματος καθημερινά από τις 12.00πμ  ως τις 13:00μμ.
    Το διοικητικό προσωπικό που στελεχώνει τη Γραμματεία του Τμήματος είναι υπεύθυνο για διοικητικά και φοιτητικά θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

   • Διαδικασίες που αφορούν σε εγγραφές νεοεισαχθέντων φοιτητών, μετεγγραφές φοιτητών, κατατακτήριες εξετάσεις,
   • Τήρηση μηχανογραφημένου αρχείου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, στο οποίο περιλαμβάνονται προγράμματα σπουδών, δηλώσεις μαθημάτων, βαθμολογίες, στοιχεία σχετικά με τις υποτροφίες και τη χορήγηση πτυχίων.
   • Σύνταξη ωρολογίων προγραμμάτων μαθημάτων και εξετάσεων, συντονισμός εκπαιδευτικής διαδικασίας
   • Εξυπηρέτηση αιτημάτων φοιτητών όπως η έκδοση πιστοποιητικών και η πληροφόρηση για θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο κατά τις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού, όσο και με τη δυνατότητα online υποβολής αιτημάτων ηλεκτρονικά.
   • Παρακολούθηση - υποστήριξη των φακέλων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος
   • Γραμματειακή υποστήριξη συλλογικών οργάνων του Τμήματος, καθώς και συλλογικών αποφάσεων και διαδικασιών
   • Τήρηση πρωτοκόλλου Τμήματος
   • Διεκπεραίωση εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας
   • Τήρηση Αρχείου του Τμήματος

   Γραμματέας: Σωτηρία Λυκοπούλου

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310996887

   Email: info@psy.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

  • Ελένη Νιξαρλίδου
  • Κυριακή Καραμούζη
  • Μαλαματή Τσαπουτζόγλου
  • Γεώργιος Κολιός

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Άλτα-Ξανθίππη Πανέρα
  • Σωτηρία Λυκοπούλου
  • Μαρία Διαφωνίδου
  • Πετρονίλα Πολίτογλου
  • Πασχαλίνα Κυργιαφίνη
  • Εργαστήριο Γνωστικής Νευροεπιστήμης
  • Ψυχολογικό Εργαστήριο
  • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (ΕΕΦΑΨ)
 • Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ψυχολογίας στεγάζεται στο Παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής, αποτελεί τμήμα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. και λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη 9:00 – 19:00 Παρασκευή 9:00 – 17:00 παρέχοντας υπηρεσίες δανεισμού στα μέλη της καθώς και αναγνωστήριο για τους φοιτητές.

  Διαθέτει δικτυακό ιστοχώρο στο οποίο υπάρχει υπηρεσία ηλεκτρονικού εκθετηρίου όλων των νέων αποκτημάτων της βιβλιοθήκης του Τμήματος καθώς και δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικά, ερωτημάτων που αφορούν σε ηλεκτρονικές πηγές, πληροφόρηση σχετικά με τη Βιβλιοθήκη και τους κανόνες λειτουργίας αυτής, και αιτημάτων δανεισμού συγγραμμάτων.

  Διοικητικό προσωπικό:
  Ελένη Νιξαρλίδου

  Τηλέφωνο: +30 2310 997339
  Φαξ: +30 2310 997339
  Email: enixarli@psy.auth.gr
  URL: http://www.psy.auth.gr/library

  Διεύθυνση:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Φιλοσοφική Σχολή
  Βιβλιοθήκη Τμήματος Ψυχολογίας
  Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
  Αίθουσα 201
  Πανεπιστημιούπολη
  54124 Θεσσαλονίκη

 • Από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 λειτουργεί στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. εκπαιδευτική νησίδα ηλεκτρονικών υπολογιστών η οποία παρέχει 12 θέσεις εργασίας με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο  (WWW) για τις ανάγκες  φοιτητών προπτυχιακού αλλά και μεταπτυχιακού επιπέδου του Τμήματος.

  Η νησίδα των Η/Υ χρησιμοποιείται επίσης για τη διεξαγωγή μαθημάτων του προπτυχιακού αλλά και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών καθώς και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

  Υπεύθυνος/η:
  Γρηγόριος Κιοσέογλου, Καθηγητής

  Διεύθυνση:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Φιλοσοφική Σχολή
  Νησίδα Η/Υ Τμήματος Ψυχολογίας
  Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
  Αίθουσα 416, 4ος όροφος
  Πανεπιστημιούπολη
  54124 Θεσσαλονίκη

  Τηλέφωνο: +30 2310 997332
  Φαξ: +30 2310 997332
  URL: http://www.psy.auth.gr

 • Η Σύγκλητος του ΑΠΘ ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
  Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

  1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2883/19-3-2014
  Γνωστικά αντικείμενα:
  “Βιοψυχολογία”
  “Γνωστική Γηροψυχολογία”
  “Γνωστική Ψυχολογία”
  “Γνωστική – Πειραματική Ψυχολογία”
  “Εκπαιδευτική Ψυχολογία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη”
  “Εξελικτική Ψυχολογία”
  “Κλινική Ψυχολογία με έμφαση στη Γνωστική Συμπεριφορική Κατεύθυνση”
  “Κλινική Ψυχολογία”
  “Κλινική Ψυχολογία – Ψυχοκοινωνικά Συστήματα Περίθαλψης”
  “Κοινωνική Οργανωτική Ψυχολογία”
  “Κοινωνική Ψυχολογία των Διομαδικών Σχέσεων”
  “Κοινωνική Ψυχολογία”
  “Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης”
  “Λογική και Φιλοσοφία της Νόησης”
  “Νευροψυχολογία”
  “Νευροψυχολογική Αξιολόγηση”
  “Στατιστική εφαρμοσμένη στις επιστήμες συμπεριφοράς”
  “Συμβουλευτική Ψυχολογία: Σχολική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας”
  “Συμβουλευτική Ψυχολογία – Διαγνωστικές Μέθοδοι και Συμβουλευτική”
  “Σχολική Ψυχολογία”
  “Ψυχοκοινωνικά Συστήματα Περίθαλψης στην Κλινική Ψυχολογία”

  2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2897/7-11-2014
  Γνωστικά αντικείμενα:
  “Οργανωτική Ψυχολογία”

  3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2900/22-12-2014
  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη έκτακτη συνεδρίασή της με αριθμό 2900/22-12-2014  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2883/19-3-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ψυχολογίας για το γνωστικό αντικείμενο: «Κλινική Ψυχολογία με γνωστική – συμπεριφορική κατεύθυνση», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει

  4. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2920/22-12-2015
  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2920/22-12-2015, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

  “Κλινική Ψυχολογία”, “Γνωστική – Πειραματική Ψυχολογία” και “Βιοψυχολογία”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (22-12-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

  5. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2924/14-4-2016
  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2924/14-4-2016, ενέκρινε τo επικαιροποιημένo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τo γνωστικό αντικείμενo:

  “Συμβουλευτική Ψυχολογία: Σχολική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (14-4-2018), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο