Προπτυχιακές Σπουδές

Στο Α.Π.Θ. προσφέρονται 41 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών τα οποία χορηγούν αντίστοιχους τίτλους. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι οκτώ εξάμηνα, δέκα εξάμηνα και στην Ιατρική Σχολή δώδεκα εξάμηνα σπουδών.

 

Ο τρόπος εισαγωγής σε αυτά τα προγράμματα (εκτός από τις κατατάξεις πτυχιούχων)

ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο οποίο και κατατίθενται οι αντίστοιχες αιτήσεις εισαγωγής.