Προπτυχιακές Σπουδές

Στο Α.Π.Θ. προσφέρονται 41 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών τα οποία χορηγούν αντίστοιχους τίτλους.
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι οκτώ εξάμηνα, δέκα εξάμηνα και στην Ιατρική Σχολή δώδεκα εξάμηνα σπουδών.
 
Ο τρόπος εισαγωγής σε αυτά τα προγράμματα (εκτός από τις κατατάξεις πτυχιούχων) ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο οποίο και κατατίθενται οι αντίστοιχες αιτήσεις εισαγωγής.