Γραμματεία Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών

Προϊστάμενος
Γεώργιος Πούλιος
Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Χρήστου Καθηγητής
Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Μέλος ΔΣ
Ναταλία Πούλου Καθηγήτρια
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Μέλος ΔΣ
Μαρία Αρακαδάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μέλος ΔΣ
Ηλίας Ταξίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Φιλολογίας
Μέλος ΔΣ
Σοφία Τζωρτζακάκη - Τζαρίδου Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Νομικής
Τηλέφωνο: 
+30 2310 992002
+30 2310 992034
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών
Τ.Θ. 530
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Fax: 
+30 2310 992004

Στην αρμοδιότητά της υπάγονται:

  • η διεξαγωγή της αλληλογραφίας του Κέντρου, τήρηση του πρωτοκόλλου και αρχείου καθώς και των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
  • η εκτέλεση των αποφάσεων Δ.Σ. Η οικονομική διαχείριση των πιστώσεων,
  • η εκτύπωση των εκδόσεων του Κ.Β.Ε. Η αποστολή δημοσιευμάτων του σε πνευματικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής
  • η παραλαβή, ταξινόμηση και καταχώρηση περιοδικών και βιβλίων
  • η μέριμνα για την πώληση των εκδόσεων του,
  • η τήρηση βιβλίου αποθήκης και οι κάθε φύσης δημόσιες σχέσεις του Κ.Β.Ε.
Προσωπικό: 
Χαράλαμπος Κυριαζόπουλος