Επιλογή προβολής: Ημέρα Εβδομάδα Μήνας Έτος
Τετάρτη, 07 Οκτώβριος 2015
Διεθνές Συνέδριο “Audio Mostly 2015”, Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης