Ανάδειξη εκπροσώπων στη Σύγκλητο του ΑΠΘ

Εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) στη Σύγκλητο

Πράξη Ορισμού εφορευτικής Επιτροπής

Πρακτικό εφορευτικής Επιτροπής για ανάδειξη Προέδρου/ορισμό διαχειριστή/ανακήρυξη υποψηφίων

Αποτελέσματα εκλογών

ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) στη Σύγκλητο

Πράξη Ορισμού εφορευτικής Επιτροπής

Πρακτικό εφορευτικής Επιτροπής για ανάδειξη Προέδρου/ορισμό διαχειριστή/ανακήρυξη υποψηφίων

Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής για την εκλογική διαδικασία της 17ης Ιανουαρίου

Αποτελέσματα εκλογών

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Σύγκλητο

Πράξη Ορισμού εφορευτικής Επιτροπής

Πρακτικό εφορευτικής Επιτροπής για ανάδειξη Προέδρου/ορισμό διαχειριστή/ανακήρυξη υποψηφίων

Αποτελέσματα εκλογών

ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ, στη Σύγκλητο και στο Πρυτανικό Συμβούλιο

Πράξη Ορισμού εφορευτικής Επιτροπής

Πρακτικό εφορευτικής Επιτροπής για ανάδειξη Προέδρου/ορισμό διαχειριστή/ανακήρυξη υποψηφίων

Αποτελέσματα εκλογών

Μετάβαση στο περιεχόμενο