Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων των Σχολών του ΑΠΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΟΔΕ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο