Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διοργανώνει το ανωτέρω Πρόγραμμα με πρωτοποριακό υλικό (κείμενα, παραδείγματα, βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες, έργα τέχνης) και με τις προδιαγραφές της Δομής Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης ΑΠΘ.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης Επιτροπή Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Δια Βίου Μάθησης) στις 11/01/2016 @ 15:06