Α. Εισαγωγή
Το «Συνεργάζομαι» είναι ένας θεσμός επιβράβευσης συνεργασιών μεταξύ Βιομηχανικών φορέων (Εταιρίες πληροφορικής & Βιομηχανίες) και Ερευνητικών οργανισμών (Πανεπιστήμια & Ερευνητικοί φορείς) με στόχο να δώσει κίνητρα για Τεχνολογικές Συνεργασίες, έτσι ώστε να επιτευχθεί μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων και να αναπτυχθούν, με αποδοτικό τρόπο, νέα/καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Έμμεσος στόχος είναι η συνέχεια, η επέκταση και προβολή, κατά τη διάρκεια όλου του έτους, των συνεργασιών που αναπτύσσονται στα πλαίσια του ετήσιου Technology Forum (www.technology-forum.eu), αλλά και όσων προέρχονται εκτός αυτού.
 
Οι Συνεργασίες μπορούν να είναι δύο μορφών: Τεχνολογικές συνεργασίες (συμβολή τεχνογνωσίας από κάθε φορέα) ή Εμπορικές συνεργασίες (εμπορική προώθηση τεχνολογικών λύσεων) ή και τα δύο. Πιο ολοκληρωμένες θεωρούνται οι συνεργασίες που έχουν και τις δύο μορφές, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο.
 
Διοργανωτές του «Συνεργάζομαι» είναι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ),το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (ΔΠ), το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ), η Enterprise Greece (EG), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Δήμος Θεσσαλονίκης (ΔΘ) και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).
 
Β. Προϋποθέσεις
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο «Συνεργάζομαι» είναι:

 • Η συνεργασία που αναπτύχθηκε πρέπει να περιλαμβάνει εφαρμογές και εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
 • Ο ελάχιστος αριθμός συνεργαζόμενων φορέων είναι δύο.
 • Η συνεργασία να βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 3 χρόνια.
 • Δεν υπάρχει περιορισμός στον τύπο των συνεργαζόμενων φορέων, αλλά είναι θετικό αν υπάρχουν φορείς και από το χώρο της Βιομηχανίας και από το χώρο της Έρευνας (όπως έχουν οριστεί προηγουμένως).

Γ. Χρονοδιάγραμμα
Το χρονοδιάγραμμα του θεσμού είναι:

 • 17/01/2017: Ανακοίνωση θεσμού – Πρόσκληση υποβολής συμμετοχής
 • 10/03/2017: Λήξη δηλώσεων συμμετοχής
 • 05/05/2017: Ανακοίνωση αξιολόγησης συμμετοχών
 • 17/05/2017: Απονομή στα πλαίσια του 4ου Technology Forum

Δ. Επιτροπή αξιολόγησης
Το προεδρείο της επιτροπής αξιολόγησης είναι:

 • Πρόεδρος: Μήτκας Περικλής, Πρύτανης ΑΠΘ
 • Αντιπρόεδρος: Αγγελίδης Παντελής, Πρόεδρος ΑΖΚ
 • Αντιπρόεδρος: Καγγελίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ 

Ε. Επιβράβευση συμμετεχόντων
Η επιβράβευση των συμμετεχόντων θα γίνει με δύο τρόπους: την προβολή και την οικονομική επιβράβευση. Πιο συγκεκριμένα:

προβολή των συνεργασιών που θα συμμετέχουν θα γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

 1. Στο 4ο Technology Forum
  1. Δεκάλεπτη παρουσίαση της πρώτης Συνεργασίας
  2. Βράβευση των τριών πρώτων Συνεργασιών και σύντομη (3’) παρουσίαση της δεύτερης και τρίτης Συνεργασίας
  3. Παρουσίαση όλων των συμμετοχών σε poster session στο φουαγιέ
 2. Σε sites
  1. Παρουσίαση των τριών πρώτων συμμετοχών στο site του Technology Forum
 3. Γενική
  1. Προβολή των τριών πρώτων συμμετοχών στα ΜΜΕ. 

ΣΤ. Διαδικασία υποβολής
Οι συνεργαζόμενοι φορείς πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση συμμετοχής στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://technology-forum.eu/synergazomai/. Τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι: ‘Ονοματεπώνυμο ατόμου επικοινωνίας’, ‘Συντονιστής φορέας’, ‘E-mail επικοινωνίας’, ‘Τηλέφωνο επικοινωνίας’ και η ‘Δήλωση συμμετοχής’ (που περιγράφεται στην παράγραφο ‘Ζ’) η οποία πρέπει να είναι σε μορφή PDF. Η υποβολή πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 10 Μαρτίου 2017.

 

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 02/02/2017 @ 16:44