Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο 2017, σε προπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες του Α.Π.Θ., διατμηματικά μαθήματα ιταλικής γλώσσας (επίπεδο Β1) -Italian language in B1 level (κωδικός: ΙΤΑΛ-Β1Β).

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και των 4 γλωσσικών δεξιοτήτων στην ιταλική γλώσσα για το επίπεδο Β1, έτσι όπως ορίζεται από το ΚΕ.ΠΑ (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες).

Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές ώρες) κατά το διάστημα 22/2-2/6/2017, Τετάρτη 14:15-17:00 στην Αίθουσα Γλωσσικό εργαστήρι του ΚΔΞΓ (ισόγειο Νομικής Σχολής) από τη διδάσκουσα Ελένη Παπαδάκη, ΕΕΠ ΚΔΞΓ.

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που έχουν ήδη ολοκληρώσει το επίπεδο Α2, το οποίο αποδεικνύεται με πιστοποίηση (ΚΠΓ, CELI, CILS, PLIDA), βεβαίωση παρακολούθησης από το ΚΔΞΓ ή με επιτυχή παρακολούθηση 4 εξαμήνων σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος φοίτησης.

Όσοι φοιτητές/ήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  17 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:00 μ.

Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Ελένη Κουτούση

E: 

Τ: 
2310995165
2310997572
F: 
2310997573
Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στις 07/02/2017 @ 10:51