Τιμητική εκδήλωση στο πλαίσιο της 13ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου. Διοργάνωση: Διεπιστημικνικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών, ΑΠΘ.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα

http://www.dikam.authgr/el/node/485

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Πέμπτη, 12 Μάιος, 2016 (All day)

Χώρος: 

Θεσσαλονίκη
Υποβλήθηκε στις 20/12/2016 @ 14:04