Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Τετάρτη, 23 Νοέμβριος, 2016 (All day)

Χώρος: 

Κιλκίς
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς - Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία Κιλκίς «ΤΕΧΝΗ» - Σύλλογος Επιστημόνων Κεντρικής Μακεδονίας «Αριστοτέλης»
Υποβλήθηκε στις 20/12/2016 @ 14:16