Η Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία (ΕΖΕ: www.eze.org.gr) διοργανώνει ημερίδα με αντικείμενο την «Βιώσιμη διαχείριση ζιζανίων στο βαμβάκι» στις 3 Φεβρουαρίου 2017 στην Θεσσαλονίκη με ώρα έναρξης 9.00 πμ, στο χώρο του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών.

Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ). Στην Ημερίδα θα παρουσιασθούν επίκαιρα θέματα που αφορούν την βιώσιμη διαχείριση ζιζανίων στο βαμβάκι και την ορθολογική χρήση των ζιζανιοκτόνων τα οποία είναι κρίσιμης σημασίας για το παρόν και το μέλλον της καλλιέργειας.

Διακεκριμένοι επιστήμονες (ερευνητές και πανεπιστημιακοί), γεωπόνοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), γεωπόνοι εφαρμογών (ΔΑΟΚ) καθώς και γεωπόνοι τεχνικών τμημάτων εταιρειών αγροχημικών θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τα ακόλουθα εξειδικευμένα αντικείμενα:

1) Επισκοπήσεις συχνά απαντώμενων, προβληματικών και δυσεξόντωντων ζιζανίων και προτεινόμενες λύσεις αντιμετώπισης αυτών.

2) Χρήση ζιζανιοκτόνων καθώς και διαπιστώσεις ζιζανιολογικών προβλημάτων από επισκοπήσεις αγρού ειδικών γεωπόνων για τα προβλήματα των ζιζανίων από τις πιο σημαντικές περιοχές καλλιέργειας του βαμβακιού (όπως Θεσσαλία, Βοιωτία, Μακεδονία, Θράκη).

3) Θέματα που αφορούν την σωστή εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων για την μέγιστη αποτελεσματικότητα αυτών. 4) Μελέτες παρακολούθησης για τον έλεγχο ρύπανσης των υπόγειων υδάτων από γεωργικά φάρμακα.

5) Συστήματα μειωμένης κατεργασίας εδάφους, που μπορεί να εφαρμοστούν στην χώρα μας.

6) Θέματα που αφορούν προηγμένες μεθοδολογίες τηλεπισκόπησης που έχουν στόχο την βελτιστοποίηση των εισροών και υδατικών πόρων.

7) Η υφιστάμενη και επερχόμενη νομοθεσία στην ΕΕ για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, το πλαίσιο και οι πιθανές επιπτώσεις στην επάρκεια εργαλείων φυτοπροστασίας για το βαμβάκι.

8) Θα παρουσιασθούν νέα ζιζανιοκτόνα ως νέες/αναμενόμενες εγκρίσεις, δυνατότητες για επέκταση εγκρίσεων ή ζιζανιοκτόνα με κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά 120 ημερών.

9) Θα παρουσιασθεί το νέο εθνικό πλαίσιο φυτοπροστασίας (σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης) καθώς και το καθεστώς των κατά παρέκκλιση αδειών διάθεσης στην αγορά 120 ημερών ζιζανιοκτόνων για το βαμβάκι.

Η Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία είναι πάντοτε στην διάθεση της πολιτείας και των εμπλεκομένων φορέων σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης της γεωργικής παραγωγής, ιδιαίτερα σε θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής και Ορθολογικής Χρήσης ζιζανιοκτόνων.

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή, 3 Φεβρουάριος, 2017 - 09:00

Χώρος: 

Τελλόγλειο 'Ιδρυμα Τεχνών
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία
Υποβλήθηκε στις 23/01/2017 @ 12:20