Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ σε συνεργασία με την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (Ε.Α.Τ.Α.) διοργανώνουν Εκδήλωση για την Συμμετοχή της Κοινωνίας και των Φορέων της (Stakeholder Engagement Event) την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016 στην Αθήνα.

Η εκδήλωση στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας με ενδιαφερόμενους κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς, με σκοπό το σχεδιασμό πολιτικών λύσεων που θα συμβάλλουν στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής στις πόλεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΏ.

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Πέμπτη, 3 Νοέμβριος, 2016 (All day)

Χώρος: 

Europe Direct, Ακαδημίας 50, 106 59, Αθήνα
Υποβλήθηκε στις 25/10/2016 @ 18:16