Κείμενο προκήρυξης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων
Καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας: 2310 995219 e-mail: info@vet.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή
Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως και Κτηνιατρική Δημόσια Υγεία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001359707)

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας: 2310 998410-20-36, e-mail: info@csd.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Υπολογιστική Νοημοσύνη» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001359834)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (τηλ. Γραμματείας: 2321067135, 2310991050, e-mail:info@phed-sr.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Προπονητική του Κλασικού Αθλητισμού» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001359961)

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail του παραπάνω Τμήματος.

 

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

596/29-6-2016 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Δευτέρα, 5 Σεπτέμβριος, 2016 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 08/07/2016 @ 13:25