Κείμενο προκήρυξης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων
Καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας: 2310 995596 e-mail:info@arch.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Εικαστικές Τέχνες» κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001359071)

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας: 2310 991955 e-mail:gkadinop@jour.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκμάθηση Δεύτερης Ξένης Γλώσσας και Νοητικό Λεξικό – Διδασκαλία της Αγγλικής για Ειδικούς Σκοπούς» κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00001359186)

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail του παραπάνω Τμήματος.

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

594/29-6-2016τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Δευτέρα, 5 Σεπτέμβριος, 2016 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 12/07/2016 @ 13:10