'Ονομα: 

Δημήτριος

Πατρώνυμο: 

Ιωάννης

Επώνυμο: 

Ζαφειρίου

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής