Κεντρική Πανεπιστημιούπολη

Η Κεντρική Πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης και εκτείνεται σε έκταση 334.000 m2 περίπου. Η πλειοψηφία των εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ. βρίσκεται μέσα στην Κεντρική Πανεπιστημιούπολη. 
 
Για την πρόσβασή σας στην Κεντρική Πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ μπορείτε  να χρησιμοποιήσετε τις λεωφοριακές γραμμές του ΟΑΣΘ  και να συμβουλευτείτε το Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας και Ελέγχου Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης.