Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με έντονη παρουσία και κύρος στο διεθνή επιστημονικό και ευρύτερο ακαδημαϊκό χώρο, παρουσιάζει στη διάρκεια της μακράς διαδρομής του σημαντικό έργο με αξιόλογα αποτελέσματα στον τομέα των διεθνών του σχέσεων και συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού.

 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων έχει την ευθύνη του συντονισμού και της διαχείρισης των Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας, που έχει συνάψει το Πανεπιστήμιο με πάνω από εκατόν εξήντα (160) ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της Ευρώπης, των Βαλκανίων και Παρευξείνιων χωρών, της Ρωσίας, των Η.Π.Α., του Καναδά, της Αυστραλίας, της Εγγύς, Μέσης και της Άπω Ανατολής).

 

Ενδεικτικά κάποια από αυτά τα Πανεπιστήμια είναι τα παρακάτω:

 • State University of Campinas (UNICAMP) - Brazil
 • York University – Canada
 • The University of Ottawa - Canada
 • Shanghai International Studies University - China
 • Fudan University - China
 • Chinese Academy of Social Sciences – China
 • City University of Hong Kong - China
 • University of Cyprus – Cyprus
 • University of Cologne - Germany
 • University of Okayama - Japan 
 • Chiba University - Japan
 • Jordan University of Science and Technology – Jordan
 • National Autonomous University of Mexico – Mexico
 • Institute of Sharia Sciences of the Sultanate of Oman - Oman
 • Lomonosov State University  - Russia
 • Moscow State Institute of International Relations – Russia
 • Harvards University's Center for Hellenic Studies - U.S.A.
 • University of Berkeley - U.S.A.
 • The University of Alabama - U.S.A.

 

Οι Συμφωνίες αυτές, που αφορούν όλους τους επιστημονικούς κλάδους, ωφελούν το επιστημονικό προσωπικό, τους φοιτητές και τα Ιδρύματα που συμμετέχουν σε αυτές.

Επιπλέον, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας με:

 •  Beth Israel Deaconess Medical Centre at Harvard University (BIDMC) - U.S.A.
 •  Ecole Polytechnique Federale de Lausanne - Switzerland 
 •  Ryerson University - Canada
 •  University of Technology, Sydney - Australia
 •  Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport - Egypt
 •  Kobe University - Japan κ.α.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο αρκετών Συμφωνιών δίνεται η δυνατότητα σε μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ. να έρθουν σε επαφή με μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων με σκοπό την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών και προγραμμάτων προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και την πραγματοποίηση διδακτικών δραστηριοτήτων και διαλέξεων που συμβάλλουν στη μετάδοση της επιστημονικής γνώσης.

 

Επίσης πολλές από τις Συμφωνίες αυτές προσφέρουν:

1. συγκεκριμένο αριθμό μηνιαίων υποτροφιών σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές για την παρακολούθηση του εντατικού θερινού προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας  (16 Αυγούστου με 15 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο).

 

2. υποτροφίες για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Γλώσσας και Πολιτισμού σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ. σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού (π.x. Al. I. Cuza University of Iasi - Romania, University of Belgrade - Serbia, University of Arts Belgrade - Serbia, St. Kliment Ohridski - Bulgaria κ.λ.π.), αλλά και για την εκπόνηση μέρους των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών τους στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια (π.χ. University of York - Canada, Trinity College of University of Dublin - Ireland, The Ecoles Centrales de Lille, Lyon, Marseille, Nantes and Paris - France in the frame of the T.I.M.E. Network , Jordan University of Science and Technology (JUST),  Georgia State University - U.S.A. κ.ά).

 

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων αναλαμβάνει επίσης όλες τις απαραίτητες ενέργειες κατ’ έτος προκειμένου το Α.Π.Θ. να συμμετέχει σε Διεθνείς Συναντήσεις (International Association of Universities, European Association of Universities, κ.ά), είτε μέσω των Πρυτανικών του Αρχών είτε μέσω του Διδακτικού Προσωπικού (που ορίζονται ως εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου),  προκειμένου να ενημερώνονται και να συμβάλλουν με την παρουσία τους στις αποφάσεις και τις δράσεις που αφορούν τις σπουδές και την Ανώτατη Εκπαίδευση γενικότερα. 

 

Την σύναψη Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα ανώτατα Ιδρύματα της αλλοδαπής διέπει ο Κανονισμός που έχει εγκριθεί μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. με τις αποφάσεις της αριθμ. 2734/17.10.2001, 2770/29.6.2005 και 2797/23.1.2008. 

 

Αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων : http://international-relations.auth.gr

 

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Κτίριο Διοίκησης - Ισόγειο, Γραφείο 10, Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη T: +30 2130 996742, +30 2310 991341, +30 2310 995307, +30 2310 991605  F: +30 2310 991621 E: internat-rel@auth.gr Ιστοσελίδα Τμήματος: 

http://international-relations.auth.gr

 

Σχετικά έγγραφα: