Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με έντονη παρουσία και κύρος στο διεθνή επιστημονικό και ευρύτερο ακαδημαϊκό χώρο, παρουσιάζει στη διάρκεια της μακράς διαδρομής του σημαντικό έργο με αξιόλογα αποτελέσματα στον τομέα των διεθνών του σχέσεων και συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων έχει την ευθύνη του συντονισμού και της διαχείρισης των Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας, που έχει συνάψει το Πανεπιστήμιο με εκατόν ογδόντα οχτώ(188) ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της Ευρώπης, των Βαλκανίων και Παρευξείνιων χωρών, της Ρωσίας, των Η.Π.Α., του Καναδά, της Εγγύς, Μέσης και της Άπω Ανατολής.

Ενδεικτικά κάποια από αυτά τα Πανεπιστήμια είναι τα παρακάτω:

 • State University of Campinas (UNICAMP) – Brazil
 • York University – Canada
 • Peking University – China
 • Beihang University – China
 • Shanghai University – China
 • Shanghai International Studies University – China
 • Chinese Academy of Social Sciences – China
 • City University of Hong Kong – China
 • University of Cyprus – Cyprus
 • University of Cologne – Germany
 • University of Okayama – Japan 
 • Chiba University – Japan
 • Jordan University of Science and Technology – Jordan
 • National Autonomous University of Mexico – Mexico
 • Financial University under the Government of Russian Federation – Russia
 • Lomonosov State University  – Russia
 • Moscow State Institute of International Relations – Russia
 • People’s Friendship University – Russia
 • Ulsan University – S. Korea
 • University of Illinois at Chicago – U.S.A.
 • The University of Alabama – U.S.A.

 
Οι Συμφωνίες αυτές, που αφορούν όλους τους επιστημονικούς κλάδους, ωφελούν το επιστημονικό προσωπικό, τους φοιτητές και τα Ιδρύματα που συμμετέχουν σε αυτές.

Επιπλέον, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας με:

 •  Beth Israel Deaconess Medical Centre at Harvard University (BIDMC) – U.S.A.
 •  Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport – Egypt
 •  Kobe University – Japan 
 •  Seoul National University – S. Korea
 •  Pontifical and Royal University of Santo Tomas – Philippines

Σύμφωνα με το περιεχόμενο αρκετών Συμφωνιών δίνεται η δυνατότητα σε μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ. να έρθουν σε επαφή με μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων με σκοπό την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών και προγραμμάτων προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και την πραγματοποίηση διδακτικών δραστηριοτήτων και διαλέξεων που συμβάλλουν στη μετάδοση της επιστημονικής γνώσης.

Επίσης πολλές από τις Συμφωνίες αυτές προσφέρουν:

 1. συγκεκριμένο αριθμό μηνιαίων υποτροφιών σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές για την παρακολούθηση του εντατικού θερινού προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας  (16 Αυγούστου με 15 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο).
 2. υποτροφίες για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Γλώσσας και Πολιτισμού σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ. σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού (π.x. Al. I. Cuza University of Iasi – Romania, University of Belgrade – Serbia, University of Arts Belgrade – Serbia, St. Kliment Ohridski – Bulgaria κ.λ.π.), αλλά και για την εκπόνηση μέρους των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών τους στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια (π.χ. York University – Canada, Trinity College of University of Dublin – Ireland, The Ecoles Centrales de Lille, Lyon, Marseille, Nantes and Paris – France in the frame of the T.I.M.E. Network Jordan University of Science and Technology (JUST),  κ.ά).

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων αναλαμβάνει επίσης όλες τις απαραίτητες ενέργειες κατ’ έτος προκειμένου το Α.Π.Θ. να συμμετέχει σε Διεθνείς Συναντήσεις (International Association of Universities, European Association of Universities, κ.ά), είτε μέσω των Πρυτανικών του Αρχών είτε μέσω του Διδακτικού Προσωπικού (που ορίζονται ως εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου),  προκειμένου να ενημερώνονται και να συμβάλλουν με την παρουσία τους στις αποφάσεις και τις δράσεις που αφορούν τις σπουδές και την Ανώτατη Εκπαίδευση γενικότερα. 

Την σύναψη Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα ανώτατα Ιδρύματα της αλλοδαπής διέπει ο Κανονισμός που έχει εγκριθεί μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. με τις αποφάσεις της αριθμ. 2734/17.10.2001, 2770/29.6.2005 και 2797/23.1.2008. 

Αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων: http://international-relations.auth.gr

Διεύθυνση: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Κτίριο Διοίκησης – Ισόγειο, Γραφείο 10
Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη
T: +30 2130 991605, 995307, 996742, 991341
F: +30 2310 991621 
E: internat-rel@auth.gr 
W: http://international-relations.auth.gr

Σχετικά Έγγραφα:

Μετάβαση στο περιεχόμενο