Τμήμα Γεωπονίας

Πρόεδρος: 
Χρήστος Δόρδας
Γραμματέας: 
Μαρία Δερμεντζόγλου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεωπονική Σχολή
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 998636
+30 2310 995194
+30 2310 995193
+30 2310 995187
Email: 

Η Γεωπονική Σχολή ιδρύθηκε το 1927 στα πλαίσια της Σχολής Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών. Από το 1937 μέχρι το 1981 το Τμήμα Γεωπονίας, μαζί με το Tμήμα Δασολογίας, συγκρότησαν τη Γεωπονική και Δασολογική Σχολή. Tο 1981, η Γεωπονική και Δασολογική Σχολή διχοτομήθηκε και πάλι, και τα δύο τμήματά της αποτέλεσαν χωριστές Σχολές. Tο 1982, οι τρεις Σχολές που σχετίζονται με τη γεωργία (Γεωπονική, Δασολογική και Kτηνιατρική) μετονομάστηκαν σε Τμήματα και όλα μαζί συγκρότησαν τη Σχολή Γεωτεχνικών Eπιστημών. Το 2005, με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου αριθ. 2768, το Τμήμα Γεωπονίας έγινε η Γεωπονική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 
Η Γεωπονική Επιστήμη ως εφαρμοσμένος κλάδος της βιολογίας αλλά και άλλων συναφών επιστημών περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επί μέρους γνωστικών αντικειμένων και κλάδων όπως των φυτών μεγάλης καλλιέργειας και οικολογίας, των οπωροκηπευτικών και της αμπέλου, της φυτοπροστασίας, της  ζωικής παραγωγής, της αγροτικής οικονομίας, των εγγείων βελτιώσεων, της εδαφολογίας και της γεωργικής μηχανικής, της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων αλλά και της γεωργικής βιοτεχνολογίας και των εφαρμογών της πληροφορικής στη γεωργία.
 
Σήμερα, η Γεωπονική Σχολή αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά ερευνητικά κύτταρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Στελεχώνεται με υψηλού επιπέδου άξιο επιστημονικό προσωπικό, βελτιώνει διαρκώς τις υποδομές της με άρτιο τεχνολογικά εξοπλισμό και συνεχίζει το έργο της με πραγματική ευαισθησία για το Περιβάλλον, την Ποιότητα ζωής και την Αειφορία των παραγωγικών πηγών της Χώρας μας.
 
Οι απόφοιτοί της Σχολής στελεχώνουν τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και άλλων δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών, συμβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό στην αλματώδη μεταπολεμική ανάπτυξη της Ελληνικής γεωργίας. Παράλληλα ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός αποφοίτων παρέχει τις υπηρεσίες του στον ιδιωτικό τομέα, ενώ πολλοί απόφοιτοι διαπρέπουν σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας μας και του εξωτερικού.
 
Τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις της Γεωπονικής Σχολής βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στην πανεπιστημιούπολη του Α.Π.Θ. και στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.