Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤΤ) (Τμήμα Γεωπονίας)

Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Κωνσταντίνος Κουτσουμανής

  • Ο Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων ανήκει στη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Ως διοικητική, εκπαιδευτική και ερευνητική µονάδα, ιδρύθηκε το 1982 κατά εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 1268/82. Ήδη όµως, βασικά εργαστήρια του Τομέα λειτουργούν από ιδρύσεως της Γεωπονικής Σχολής (1926), ενώ από το 1976 στη Γεωπονική Σχολή λειτουργούσε η Κατεύθυνση “Γεωργικών Βιοµηχανιών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίµων”,  ως µία από τις πέντε Κατευθύνσεις σπουδών της Σχολής. Κατά συνέπεια, ο Τομέας μέσα στο 2006 έκλεισε έναν κύκλο 30ετούς λειτουργίας με αξιόλογη προσφορά στην Επιστήμη Τροφίμων γενικά και στην Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων ειδικότερα.

    Κεντρική αποστολή του Τοµέα είναι η άρτια εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και των υποψηφίων διδακτόρων σε ένα ευρύτατο φάσμα γνωστικών αντικειμένων που αναφέρονται στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων (βλ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών). Παράλληλα ο Τομέας αναπτύσσει έντονη ερευνητική δραστηριότητα µε συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από ελληνικές και ευρωπαϊκές πηγές. Μέσα από συγκεκριμένα, ειδικά σχεδιασμένα ερευνητικά προγράμματα ο Τομέας δίνει λύσεις σε προβλήματα βιομηχανιών τροφίμων, ενώ παράλληλα προσφέρει σεμινάρια επιμόρφωσης στελεχών της βιομηχανίας σε επίκαιρα θέματα μείζονος ενδιαφέροντος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο