Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Φιλοσοφική Σχολή

Ιάκωβος Μιχαηλίδης

Ιωάννα Παζαρλόγλου

+30 2310995221-5223-5224-5226

info@hist.auth.gr

 • Οι ιστορικές και αρχαιολογικές σπουδές κατείχαν ιδιαίτερη θέση στον αρχικό σχεδιασμό της Φιλοσοφικής Σχολής, γεγονός που υποδηλώθηκε με την παρουσία τριών ιστορικών και τριών αρχαιολόγων ανάμεσα στους πρώτους καθηγητές που αρχικά τη στελέχωσαν, οι μισοί περίπου του συνολικού αριθμού.  Από το 1984 το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας είναι ένα από τα οκτώ τμήματα που ανήκουν στη Φιλοσοφική Σχολή.

  Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές του τους ακόλουθους τίτλους:

  • Πτυχίο με ειδίκευση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα με ειδίκευση στην Προϊστορική Αρχαιολογία ή στην Κλασική Αρχαιολογία ή στην Βυζαντινή Αρχαιολογία ή στην Ιστορία του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος, στην Ιστορία της Τέχνης, στην Αρχαία ή Βυζαντινή Ιστορία, στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, στην Ιστορία των Σλαβικών λαών ή στην Τουρκολογία, στην Λαογραφία και Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Διδακτορικό δίπλωμα στην Ιστορία ή την Αρχαιολογία.
  • Η γραμματεία του Τμήματος δέχεται τους φοιτητές καθημερινά 12.00 - 13.00.

   Γραμματέας: Ιωάννα Παζαρλόγλου

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310 995221, 995223, 995224, 995225, 995226, 998780

   Email: info@hist.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

  • Μαριάνθη Ζαμπελάκη
  • Μαρία Τζατζιμάκη
  • Μαρία Ιατρού
  • Φωτεινή Σιδερά
  • Ελισάβετ Ασημακοπούλου

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Ιωάννα Παζαρλόγλου
  • Μαριάνθη Νταγιούκλα
  • Ιωάννα Γιαννακίδου
  • Χαράλαμπος Καράμπαλης
  • Εργαστήριο Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής Έρευνας (ΕΔΑΕ)
  • Εργαστήριο Βοηθητικών Επιστημών της Ιστορίας (ΕΒΕΙ)
 • Η Βιβλιοθήκη των Τομέων Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, η μεγαλύτερη στο είδος της στη Βόρεια Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1926. Στεγάζεται στον 3ο όροφο του Νέου Κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής (301) και διαθέτει συλλογή 33.000 περίπου τόμων καθώς και 300 τίτλων επιστημονικών περιοδικών, από τους οποίους οι 170 τίτλοι είναι τρέχοντες. Ο αριθμός των βιβλίων αυξάνει ετησίως κατά περίπου 1.000 τίτλους. Η Βιβλιοθήκη χρησιμοποιείται από τους διδάσκοντες και τους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας καθώς και από αρχαιολόγους του ΥΠΠΟ και άλλους ερευνητές.

  Φωτοτύπηση: ΝΑΙ υπό όρους
  Δανειστική: ΝΑΙ υπό όρους
  Διαδίκτυο: ΝΑΙ
  Ώρες λειτουργίας: Δε-Πα 09:00-19:30

  Διευθυντής/Διευθύντρια:
  Αλίκη Μουστάκα, Ομότιμη Καθηγήτρια

  Διοικητικό προσωπικό:
  Γεώργιος Μιλτσακάκης

  Τηλέφωνο: +30 2310 997280
  URL: http://www.hist.auth.gr

  Διεύθυνση:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Σπουδαστήριο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
  Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, 3ος όροφος, Αίθουσα 301
  Πανεπιστημιούπολη
  54 124 Θεσσαλονίκη

 • 1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2881/8-2-2014
  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, στη συνεδρίασή της με αριθμό 2881/18-2-2014 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  της Φιλοσοφικής Σχολής  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη), οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

   

  2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2904/2-2-2015
  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2904/2-2-2015  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2881/18-2-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για το γνωστικό αντικείμενο: «Βυζαντινή Ιστορία», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Τo παραπάνω μητρώο  ισχύει για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθεί.

   

  3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2920/22-12-2015
  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2920/22-12-2015, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

  “Αρχαία Ελληνική Ιστορία”, “Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία”, “Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία” και “Κοινωνική Ανθρωπολογία και Λαογραφία”.

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (22-12-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

   

  4. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016
  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2922/12-2-2016, ενέκρινε τo επικαιροποιημένo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τo γνωστικό αντικείμενo: “Βυζαντινή Αρχαιολογία”.

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (12-2-2018), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

   

  5. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2925/6-5-2016
  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2925/6-5-2016, ενέκρινε τo επικαιροποιημένo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τo γνωστικό αντικείμενo: “Νεότερη και Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία”.

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (6-5-2018), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

   

  6. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2929/19 – 7 – 2016
  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2929/19 – 7 – 2016 ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τα γνωστικά αντικείμενα:

  ” Bυζαντινή Ιστορία”, “Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης” και  “Μεσαιωνική Ιστορία των Σλαβικών Λαών”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση επικαιροποίησης  (19-7-2018), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

   

  7. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2933/9-11-2016
  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2933/9-11-2016, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ.7 και 8  του άρθρου τέταρτου του Ν.4405/12-7-2016 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/13-7-2016), αποφάσισε την τροποποίηση του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για το γνωστικό αντικείμενο: «Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης», το οποίο είχε εγκριθεί στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2929/19-7-2016, για τους λόγους που αναφέρονται στο με αριθμό 359/22-9-2016 συνημμένο απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

  Υπενθυμίζεται η ισχύς του μητρώου για δύο (2) έτη από την έγκρισή του δηλ. έως 9-11-2018.

   

  8. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2936/20 – 12 – 2016
  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2936/20- 12 – 2016  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2920/22-12-2015) σχετικά με την έγκριση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του παραπάνω Τμήματος για το γνωστικό αντικείμενο:

  “Αρχαία Ελληνική Ιστορία”

  και ενέκρινε το τροποποιημένο μητρώο για το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (20-12-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

  9. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2938/23- 1 – 2017
  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2938/23- 1 – 2017 ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τα γνωστικά αντικείμενα:

  “Ιστορία της Τέχνης” και “Ρωμαϊκή Ιστορία”

  Επίσης στην ίδια συνεδρίαση τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό  2920/22-12-2015) σχετικά με την έγκριση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος για το γνωστικό αντικείμενο:

  “Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία”

  και ενέκρινε το τροποποιημένο μητρώο για το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (23-1-2019), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν.

Μετάβαση στο περιεχόμενο