Επιλογή προβολής: Ημέρα Εβδομάδα Μήνας Έτος
Τετάρτη, 21 Οκτώβριος 2015

Τετάρτη, 21 Οκτώβριος 2015

Μαθήματα επισκέπτη καθ. Ι. Κακριδή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, Κτίριο Θεολογικής Σχολής, Αίθ. Συνεδριάσεων 4ου ορόφου και Γ΄ Αμφιθέατρο
Εκπαιδευτική Ημερίδα Βιοπληροφορικής σε Ανάλυση NGS Δεδομένων: διερεύνηση δεδομένων στις επιστήμες ζωής, Αίθουσα Σεμιναρίων του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Η Ανοικτή Πρόσβαση στην πράξη, Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης