Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Α.Π.Θ.

Ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1973 και έχει σήμερα 570 εγγεγραμμένα μέλη. Είναι μέλος της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Δ.Π.Τ.Ε.).
Η μηνιαία συνδρομή στο Ταμείο του Συλλόγου είναι 2,00 ευρώ και παρακρατείται με δήλωση του μέλους από την Οικονομική Υπηρεσία, η οποία την καταθέτει κάθε μήνα στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Συλλόγου.

Σκοποί:

  1. Η ενιαία και συλλογική δράση των μελών του για τη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων τους.
  2. Η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης ανάμεσα στους εργαζόμενους.
  3. Η προαγωγή και εξύψωση του συνδικαλιστικού, κοινωνικού, πνευματικού και γενικά του πολιτιστικού επιπέδου των μελών.
  4. Η μελέτη και επίλυση των συνδικαλιστικών, υπηρεσιακών, οικονομικών, επαγγελματικών ζητημάτων των μελών και η προάσπιση και διεύρυνση των αντίστοιχων δικαιωμάτων - συμφερόντων των μελών του και των εργαζομένων του κλάδου γενικότερα, καθώς επίσης και η υπεράσπιση των συναδέλφων από τυχόν αυθαιρεσίες της διοίκησης.
  5. Η συμβολή, ως οργανωμένου πανεπιστημιακού φορέα, σε συνεργασία με τους άλλους πανεπιστημιακούς φορείς, στην εκπλήρωση της αποστολής του Ιδρύματος και στην υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του.
  6. Η δημιουργία, διατήρηση και ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχους συλλόγους του ΑΠΘ, αλλά και άλλων  Ιδρυμάτων για την επιτυχία των κοινών σκοπών.
  7. Η υπεράσπιση και προώθηση της βασικής συνδικαλιστικής αρχής, δηλαδή της ενότητας του Εργατικού και Συνδικαλιστικού κινήματος, ενάντια σε κάθε κρατική, κυβερνητική και διοικητική παρέμβαση στη λειτουργία και δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, η οποία είναι ασύμβατη με την ανεξαρτησία του Συνδικαλιστικού Κινήματος και τις συνδικαλιστικές και δημοκρατικές ελευθερίες.

Όργανα της Διοικήσεως του Συλλόγου είναι:

  • Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών (Γ.Σ.).
  • Το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ).
  • Η τριμελής εξελεγκτική επιτροπή (Ε.Ε.).

O Σύλλογος αντιπροσωπεύεται από τα εκλεγμένα μέλη του στο συνέδριο της Ομοσπονδίας και στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. Επίσης εκπροσωπείται σε κάθε άλλο όργανο, συνδικαλιστικό ή μή.
Το Δ.Σ. αποτελείται από 9 μέλη, η θητεία του είναι διετής και εκπροσωπούνται οι εργαζόμενοι των εργασιακών σχέσεων: μόνιμοι υπάλληλοι, ΙΔΑΧ και συμβασιούχοι.
 

Μετά την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του ΑΠΘ στις εκλογές της 13ης Δεκεμβρίου 2017 και τη συγκρότηση του σε σώμα, η σύνθεσή του είναι η εξής:

Σχήμα Διοίκησης: 
Πρόεδρος
Νικόλαος Γρηγοριάδης
Αντιπρόεδρος
Ελευθερία Ρουσογιάννη
Γενικός Γραμματέας
Κυριακή Τσαλακανίδου
Ταμίας
Απόστολος Χατζητριανταφύλλου
Ειδικός Γραμματέας
Αικατερινη Σκουφά
Μέλος ΔΣ
Σάββας Παπαδόπουλος
Μέλος ΔΣ
Θωμάς Κάππας
Μέλος ΔΣ
Ελισσάβετ Τσίγκα
Μέλος ΔΣ
Ιωάννης Κουρμούλης
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996759
Fax: 
+30 2310 996788
Email: