Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Τμήματος Θεολογίας

Σκοπός του συλλόγου είναι ο προβληματισμός πάνω σε σύγχρονα θέματα και ο συνεχής διάλογος της Θεολογίας με τη σύγχρονη κοινωνία. Πρόεδρος του συλλόγου είναι ο κ. Αθανασίου Στέφανος και γραμματέας ο κ. Ζήσης Σίσκος.

Σχήμα Διοίκησης: