Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών

Πρόεδρος
Θωμαή Αλεξίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Παναγιώτης Παναγιωτίδης Καθηγητής
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

1. Το Δ.Σ. ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, την οργάνωση και τη λειτουργία του Κέντρου (άρθρο 28 παρ. 25 Ν. 2083/92) με απώτερο σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την εκάστοτε ειδική γλώσσα της επιστήμης τους, που θα τους επιτρέπει να εμβαθύνουν στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους.
2. Αποτελείται από εννέα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 6: "Διοικητικό Συμβούλιο - Σύνθεση" του Οργανισμού Λειτουργίας του Κέντρου και θα πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, με ενημέρωση της Συγκλήτου.
3. Η θητεία είναι διετής. (άρθρο 6 του Οργανισμού Λειτουργίας).΄Εναρξη: 1-9-2019 - Λήξη: 31-8-2021.
 Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε απο την Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμ. 2998/22-7-2019.