Πρόεδρος
Αικατερίνη Κιγιτσιόγλου-Βλάχου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Χάρις-Όλγα Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

1. Το Δ.Σ. ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, την οργάνωση και τη λειτουργία του Κέντρου (άρθρο 28 παρ. 25 Ν. 2083/92) με απώτερο σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την εκάστοτε ειδική γλώσσα της επιστήμης τους, που θα τους επιτρέπει να εμβαθύνουν στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους.
2. Αποτελείται από εννέα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 6: "Διοικητικό Συμβούλιο - Σύνθεση" του Οργανισμού Λειτουργίας του Κέντρου και θα πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, με ενημέρωση της Συγκλήτου.
3. Η θητεία είναι διετής. (άρθρο 6 του Οργανισμού Λειτουργίας).΄Εναρξη: 1-9-17 - Λήξη: 31-8-19.
 Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε απο την Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμ. 2945/25-7-2017.
 

Μέλη: