Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών

Μαρίνα Ματθαιουδάκη, Καθηγήτρια (Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)

 • 1. Το Δ.Σ. ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, την οργάνωση και τη λειτουργία του Κέντρου (άρθρο 28 παρ. 25 Ν. 2083/92) με απώτερο σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την εκάστοτε ειδική γλώσσα της επιστήμης τους, που θα τους επιτρέπει να εμβαθύνουν στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους.
  2. Αποτελείται από εννέα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 6: “Διοικητικό Συμβούλιο – Σύνθεση” του Οργανισμού Λειτουργίας του Κέντρου και θα πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, με ενημέρωση της Συγκλήτου.
  3. Η θητεία είναι διετής. (άρθρο 6 του Οργανισμού Λειτουργίας). Έναρξη: 1-9-2023 – Λήξη: 31-8-2025.
   Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από την Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμ. 3132/29-6-2023.

 • Μέλη

  • Αικατερίνη Νικολαΐδου, Καθηγήτρια (Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας), Αναπληρώτρια Πρόεδρος
  • Ελπίδα Λουπάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια (Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)
  • Άννα – Μαρία Χατζηθεοδώρου, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών)
  • Παναγιώτα Ποπότη, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών)
  • Ελπινίκη Αλεξιάδου, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών)
  • Ελένη Παπαδάκη, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών)
Μετάβαση στο περιεχόμενο