Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ν. 4521/2018

Δημήτριος Σταμοβλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)

 • Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ν. 4521/2018 αποτελείται από:
  Τακτικά Μέλη εκτός ΑΠΘ:
   
  – Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής& Κοινωνικής Πολιτικής ΠΑΜΑΚ
  – Λακασάς Δημήτριος, CEO Διευθύνων Σύμβουλος της Olympia Electronics AE, MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων, University of Sheffield
  και
  Αναπληρωματικά Μέλη εκτός ΑΠΘ:
   
  – Καρπέτης Χρήστος, Αν. Καθηγητής Σχολής Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών ΠΑΜΑΚ
  – Μήτρου Ευαγγελία (Λίλιαν) Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Παν/μιου Αιγαίου
  Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ν. 4521/2018 συγκροτήθηκε με την απόφαση με αριθμό πρωτ. 31867/30-7-2020 του Πρύτανη.
  Η θητεία της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ν. 4521/2018 είναι τριετής και λήγει στις 30-7-2023.

 • Μέλη

  • Αντιπρόεδρος: Στεφανίδης Ιωάννης, Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)
  • Σαμανίδου Βικτωρία, Καθηγήτρια (Τμήμα Χημείας)
  • Ασημοπούλου Ανδρεάνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Χημικών Μηχανικών)
  • Σταμοβλάσης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)
  • Τσιγκοτζίδου Αναστασία, Επίκουρη Καθηγήτρια (Τμήμα Κτηνιατρικής)

  Αναπληρωματικά Μέλη

  • Φραγκόπουλος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης)
  • Βουρλιάς Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Φυσικής)
  • Κουτλιάνος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού)
  • Γωνίδα Σοφία-Ελευθερία, Καθηγήτρια (Τμήμα Ψυχολογίας)
  • Μπαρμπαλέξης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Φαρμακευτικής)
Μετάβαση στο περιεχόμενο