Επιτροπή ERASMUS+/Διεθνής Κινητικότητα

Δημήτριος Κωβαίος, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)

Δημήτριος Κωβαίος, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)

 • Η σύνθεσή της προέκυψε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3087/1-12-2021.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 30-11-2022.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2023) στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 218/9-12-2022.

  Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

 • Μέλη

  • Σεφερλής Παναγιώτης, Καθηγητής (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)
  • Μαγγιώρος Νικόλαος, Καθηγητής (Τμήμα Θεολογίας)
  • Καρπούζος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)
  • Κοσμίδης Τιμολέων, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)
  • Καλλιαρίδου Αικατερίνη, Διοικητικό Προσωπικό (Διεύθυνση Συντονισμού και Ακαδημαϊκών Μονάδων)
  • Μεντεκίδου Δήμητρα, Διοικητικό Προσωπικό (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων)
  • Φυτοπούλου Ελευθερία, Διοικητικό Προσωπικό (Τμήμα Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου)
  • Γεωργιάδου Ιωάννα, Διοικητικό Προσωπικό (Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων)
Μετάβαση στο περιεχόμενο