Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών