Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών

Ναταλία-Φλώρα Πούλου, Καθηγήτρια (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας)

 • Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2962/6 και 9-7-2018 (ΦΕΚ 500/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./6-9-2018)
  Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 3049/28-1-2021 (ΦΕΚ 242/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./29-3-2021)
  Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ (29-3-2021)

 • Μέλη

  • Κοτζάμπαση Σοφία, Καθηγήτρια (Τμήμα Φιλολογίας)
  • Βασιλείου Αλεξάνδρα Κυριακή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας)
  • Ευαγγέλου Ηλίας, Καθηγητής (Τμήμα Θεολογίας)
  • Βλάχος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)

  Αναπληρωματικά Μέλη

  • Αρακαδάκη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
  • Κραλίδης Απόστολος, Professor (School of Pastoral and Social Theology)
  • Ταξίδης Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Φιλολογίας)
  • Γκουτζιουκώστας Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας)
  • Αυγερινού-Τζιώγα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια (Τμήμα Φιλολογίας)
Μετάβαση στο περιεχόμενο