Επιτροπή Ερευνών

Πρόεδρος
Θεόδωρος Λαόπουλος Καθηγητής
Τμήμα Φυσικής
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Δήμητρα Χατζηπαύλου - Λίτινα Καθηγήτρια
Τμήμα Φαρμακευτικής

Συνεδρίαση Ολομέλειας Επιτροπής με αριθμό 684/09-01-2018