Επιτροπή Ερευνών

Ευστράτιος Στυλιανίδης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

 • Συνεδρίαση Ολομέλειας Επιτροπής με αριθμό 684/09-01-2018

 • Μέλη

  • Καραπάντσιος Θεόδωρος, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας
  • Κατσάμπαλος Κωνσταντίνος-Βασίλειος, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
  • Κοσμίδου Κυριακή, Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  • Ροηλίδης Εμμανουήλ, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής
  • Τσόκας Γρηγόριος, Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο