Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Π.Θ.

Πρόεδρος
Περικλής Μήτκας Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Νικόλαος Βαρσακέλης Καθηγητής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Αντιπρόεδρος
Ζαχαρίας Σκούρας Καθηγητής
Τμήμα Βιολογίας

Η θητεία συμπίπτει με αυτήν των Πρυτανικών Αρχών (Π.Δ. 349/94 άρθρο 8).
Λήξη: 31-8-2018.

 Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη Συνεδρίαση της Ε.Α.Δ.Π. με αριθμ. 31/27-08-2014.

Επίσης, τακτικό μέλος της Επιτροπής είναι και ο Θεόδωρος Σταυρίδης, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.