Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Π.Θ.

Πρόεδρος
Νικόλαος Παπαϊωάννου Καθηγητής
Τμήμα Κτηνιατρικής

Η θητεία συμπίπτει με αυτήν των Πρυτανικών Αρχών (Π.Δ. 349/94 άρθρο 8).
Λήξη: 31-8-2022.

 Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη Συνεδρίαση της Ε.Α.Δ.Π. με αριθμ. 39/29-08-2019.

 Ο κ. Δημήτριος Κουσενίδης, καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, ορίστηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΔΠ/ΑΠΘ με θητεία από 01.09.2019 μέχρι 31.08.2022.