Πρόεδρος
Περικλής Μήτκας Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Νικόλαος Βαρσακέλης Καθηγητής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Αντιπρόεδρος
Ζαχαρίας Σκούρας Καθηγητής
Τμήμα Βιολογίας

Η θητεία συμπίπτει με αυτήν των Πρυτανικών Αρχών (Π.Δ. 349/94 άρθρο 8).
Λήξη: 31-8-2018.

 Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη Συνεδρίαση της Ε.Α.Δ.Π. με αριθμ. 31/27-08-2014.

Επίσης, τακτικό μέλος της Επιτροπής είναι και ο Θεόδωρος Σταυρίδης, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

 

Μέλη: 

Αναπληρωματικά μέλη: