Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΑΠΘ

Νικόλαος Παπαϊωάννου, Καθηγητής (Τμήμα Κτηνιατρικής)

 • Η θητεία συμπίπτει με αυτήν των Πρυτανικών Αρχών (Π.Δ. 349/94 άρθρο 8).
  Λήξη: 31-8-2022.

   Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη Συνεδρίαση της Ε.Α.Δ.Π. με αριθμ. 39/29-08-2019.

   Ο κ. Δημήτριος Κουσενίδης, καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, ορίστηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΔΠ/ΑΠΘ με θητεία από 01.09.2019 μέχρι 31.08.2022.

 • Μέλη

  • Φιλιππίδης Ανέστης, Καθηγητής (Τμήμα Γεωλογίας)
  • Μπίκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής (Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)
  • Φορτομάρης Πασχάλης, Καθηγητής (Τμήμα Κτηνιατρικής)
  • Κουσενίδης Δημήτριος, Καθηγητής (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
  • Κουλούσης Νικόλαος, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)

  Αναπληρωματικά Μέλη

  • Σπαθής Παναγιώτης, Καθηγητής (Τμήμα Χημείας)
  • Χρήστου Κωνσταντίνος, Καθηγητής (Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας)
  • Βαλεργάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Κτηνιατρικής)
  • Κυρίτσης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
  • Χατζηπαντελής Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
Μετάβαση στο περιεχόμενο