Εκπρόσωποι του Α.Π.Θ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Συνεδρίαση Συγκλήτου αριθμ. 2825/25-8-2010, 2943/22-6-2017
Η θητεία είναι τριετής.