Εκπρόσωποι του Α.Π.Θ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

  • Συνεδρίαση Συγκλήτου αριθμ. 2825/25-8-2010, 2943/22-6-2017
    Η θητεία είναι τριετής.

  • Μέλη

    • Αγοραστός Θεόδωρος, Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)

    Αναπληρωματικά Μέλη

    • Αργυροπούλου-Πατάκα Παρασκευή, Ομότιμη Καθηγήτρια (Τμήμα Ιατρικής)
Μετάβαση στο περιεχόμενο