Κεντρική Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών

Νικόλαος Παπαϊωάννου Καθηγητής (Τμήμα Κτηνιατρικής)

Νικόλαος Παπαϊωάννου Καθηγητής (Τμήμα Κτηνιατρικής)

 • Η Κεντρική Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών αποτελείται από τις εξής επιτροπής:
  α) Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης
  β) Επιτροπή Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών
   

  Η Κεντρική Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών συντονίζει τις δράσεις των παραπάνω επιτροπών.

  Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019.

  Η θητεία των Επιτροπών είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (31-10-2021) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3036/21-10-2020.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2022) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3087/1-12-2021.

 • Μέλη

  • Γιαννακουδάκης Ανδρέας, Καθηγητής (Τμήμα Χημείας)
  • Βασιλειάδης Νικόλαος, Καθηγητής (Τμήμα Πληροφορικής)
  • Γεωργιάδης Πάτροκλος, Καθηγητής (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)
  • Πρόεδρος /Αντιπρόεδρος Νομικής Επιτροπής
  • Παρτακελίδου Παναγιώτα, Administrative Staff (Directorate of Administrative Affairs)
Μετάβαση στο περιεχόμενο