Επιτροπή Ενεργειακής Αναβάθμισης

Παντελής Μπίσκας, Καθηγητής (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)

 • Η επιτροπή σχεδιάζει και εποπτεύει ολοκληρωμένες διαθεματικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία του οικολογικού πανεπιστημίου και αναπτύσσει οριζόντιες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του αρνητικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ΑΠΘ.

  Η σύνθεση προέκυψε απο τη Συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (31-10-2021) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3036/21-10-2020.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2022) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3087/1-12-2021.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2023) στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 218/9-12-2022.

  Η θητεία της Επιτροπής παρατάθηκε έως τις 31-3-2024 στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης με αριθμό 2/27-12-2023.

 • Μέλη

  • Ελευθεριάδης Χρήστος, Καθηγητής (Τμήμα Φυσικής)
  • Παπαγιάννης Γρηγόριος, Καθηγητής (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)
  • Παπαδόπουλος Άγις, Καθηγητής (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)
  • Βαγιωνά Δήμητρα, Καθηγήτρια (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης)
  • Θεοδοσίου Θεόδωρος, Καθηγητής (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
  • Λουκογεωργάκη Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
  • Θωμαΐδης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
Μετάβαση στο περιεχόμενο