Επιτροπή Αριστείας

Κυριάκος Υάκινθος, Καθηγητής (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)

Γεώργιος Καραγιαννίδης, Καθηγητής (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)

 • Η Επιτροπή Αριστείας έχει ως έργο την ανάδειξη με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο των βραβευμένων δράσεων στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανάδειξη της προσφοράς, των καλών πρακτικών και των εξαιρετικών επιδόσεων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ (διδάσκοντες, διδασκόμενοι, προσωπικό).

  Η σύνθεση προέκυψε από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης με αριθμό 14/29-4-2024.

  Γραμματέας της Επιτροπής ορίστηκε η κ. Μαρία Παρασκευά, διοικητική υπάλληλος, Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Νομικής.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 30-4-2025.

  Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

 • Μέλη

  • Μιχαήλ Γεωργιάδης, Καθηγητής (Τμήμα Χημικών Μηχανικών)
  • Βασίλειος Γούναρης, Καθηγητής (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας)
  • Δέσποινα Κακλαμανίδου, Καθηγήτρια (Τμήμα Κινηματογράφου)
  • Ασημίνα Ματαυτσή, Καθηγήτρια (Τμήμα Ιατρικής)
  • Παντελής Γκολίτσης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)
  • Λάμπρος Μεσσήνης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ψυχολογίας)
  • Βασιλική Σαρλή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Χημείας)
  • Κωνσταντίνος Σιώζιος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Φυσικής)
  • Χρυσόστομος Ψαρουδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Μαθηματικών)
  • Ορέστης Ιωαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
Μετάβαση στο περιεχόμενο