Επιτροπή Μεγάλου Διατμηματικού Εξοπλισμού

Χαράλαμπος Φείδας Καθηγητής (Τμήμα Γεωλογίας)

Θεόδωρος Καραπάντσιος Καθηγητής Τμήμα Χημείας

 • Η Επιτροπή Μεγάλου Διατμηματικού Εξοπλισμού έχει ως έργο την οργάνωση λειτουργίας, συντήρησης και βέλτιστης διαχείρισης του μεγάλου διατμηματικού εξοπλισμού του ΑΠΘ, ο οποίος είναι διαθέσιμος προς χρήση για έρευνα διεπιστημονικού χαρακτήρα.

  Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3087/1-12-2021.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 30-11-2022.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2023) στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 218/9-12-2022.

  Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της θητείας της Επιτροπής, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

 • Μέλη

  • Αλετράς Αντώνιος, Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Κομνηνού Φιλομήλα, Καθηγήτρια (Τμήμα Φυσικής)
  • Κουνδουράς Στέφανος, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)
  • Καντηράνης Νικόλαος, Καθηγητής (Τμήμα Γεωλογίας)
  • Ασημοπούλου Ανδρεάνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Χημικών Μηχανικών)
  • Βουρλιάς Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Φυσικής)
  • Αϊβαλιώτης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Γρηγοριάδης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών)
Μετάβαση στο περιεχόμενο